بهشت های پنهان ترکیه را با ما کشف کنید

postبرنامه تور طبیعت گردی ترکیه


روز سوم

صبحانه در هتل –

CUMAYERİ حرکت به سمت –
رافتینگ و زیپالین –
ناهار –
ANTİK TİYATRO و KONURALP موزه –
DÜZCE زمان آزاد و گردش در شهر –
DÜZCE اقامت در هتل –
شام در هتل –


روز دوم

 

صبحانه در هتل –
و زمان آزاد HİGHWAY خرید از مرکز خرید –
ABANT گردش در دریاچه-
صرف ناهار در کنار دریاچه-
زمان آزاد برای گردش در دریاچه –
GÖLCÜK حرکت به سمت –
GÖLCÜK گردش در منظقه زیبای –
BOLU اقامت در هتل بولو –
شام در هتل –
پارتی شب با تم سفید –


روز اول

 

پیشواز مسافران در فرودگاه –
و زمان آزاد VİAPORT خرید در –
SAPANCA حرکت به سمت –
MAŞUKİYE گردش در –
اقامت در هتل بولو و شام همراه موسیقی –


برنامه های خاص


روزپنجم

 

صبحانه در هتل –
İSTANBUL حرکت به
بازدید از قلعه دختر-
بازدید از گاالتا کولسی-
تور کشتی –
صرف ناهار در کشتی –
حرکت به سمت فرودگاه و برگشت –


روز چهارم

 

صبحانه در هتل –
AKÇAKOCA حرکت به سمت ساحل –
شنا و زمان آزاد در ساحل –
DÜZCE برگشت به –
DÜZCE اقامت در هتل –
شام در هتل –


15
14
4
10
12
6
7
17
16
8
2
5
1
22
21
9
11
13
3
19
18
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

© 2017 Wage Bilişim Teknolojileri Projesidir.